Nie masz swojego konta ? Zarejestruj się | Moje konto | Mój koszyk
KONTAKT Z NAMI
THALGO POLAND SP. Z O.O.
Szkolna 12, 05-816 Michałowice-Osiedle
+ 48 22 723 81 01
THALGO  |  BOGACTWO ALG  |  ZNAJDŹ GABINET LUB SPA  |  THALGO BIZNES  |  PORTAL B2B  |  MEDIA  |  KONTAKT  |  SKLEP ONLINE
WSPÓŁPRACA KONTAKT
Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Thalgo Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach przy ul. Szkolna 12, 05-816 Michałowice;
2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jako usprawiedliwionego interesu administratora;
3)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt;
4)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat;
5)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
6)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu;
8)    decydując się na kontakt (akceptując treść formularza) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przedmiotu kontaktu i danych wskazanych w formularzu.

  
Imię
Nazwisko
Email
Telefon kontaktowy
Tytuł
Treść
Miejscowość